skip navigation
Home Game Schedule 2017-18 Calendar Rockford

Player Records

Tier 1 Points

Most Points Career (Top 10 65+)
106  Jacob McNamara (13-16)
92    Matt Baker (14-17)
90    Adam Brayton (15-17)
85    Connor Foss (14-16)
78    Andrew Beeg  (05-08)
78    Jake Chaffee  (07-10)
73    Tyler Glass  (05-08)
73    Tyler Hall  (05-08)
68    Brandon Schwandt (15-17)
65    Noah Greco  (07-10)

Most Points Season (Top 20 32+)
70    Connor Foss (15-16)
62    Jacob McNamara (15-16)
54    Adam Brayton (15-16)
50    Kevin Healy (16-17)
42    Matt Baker (15-16)
41    Jacob McNamara (14-15)
39    Brandon Schwandt (16-17)
39    Tanner Vesche  (14-15)
38    Matt Baker (16-17)
38    Andrew Beeg  (07-08)
38    Andrew Curtis  (06-07)
36    Adam Brayton (16-17)
37    Andrew Beeg  (06-07)
35    Noah Greco  (09-10)
34    Jarod Reader  (06-07)
32    Tyler Hall (07-08)
32    Robert Perry  (09-10)
32    Erik Datema  (10-11)
32    David Sokol  (13-14)

Tier 1 Goals - Assists

Most Goals Season (17+)
33    Jacob McNamara (15-16)
26    Matt Baker (15-16)
23    Jacob McNamara (14-15)
23    Kevin Healy (16-17)
21    Matt Baker (16-17)
21    Connor Foss  (15-16)
19    Andrew Beeg  (07-08)
19    Jake Chaffee  (09-10)
19    Noah Greco  (09-10)
18    Tyler Hall (06-07)
17    Ryan Earl (16-17)
17    Tyler Hall (07-08)
17    Trevor Mills  (12-13)   

Most Assists Season (20+)
49    Connor Foss (15-16)
38    Adam Brayton (15-16)
29    Jacob McNamara (15-16)
27    Kevin Healy (16-17)
25    Brandon Schwandt (16-17)
23    Adam Brayton (16-17)
23    Tanner Vesche (14-15)
22    Andrew Curtis  (06-07)
22    Robert Perry  (09-10)
21    Andrew Beeg  (06-07)
21    Eric Conroy     (09-10)
20    Andrew Ross  (06-07)
 

All Time Records

Most Points Career
153  Bobby Carlson
120  Sean Wert
119  Shawn Stephens
107 Kyle Keech
106 Jacob McNamara
94   Casey Lougheed

Most Points Season
70  Connor Foss (15-16)
69  Brent Palmer (98-99)
66  Sean Wert  (00-01)
66  Bobby Carlson (00-01)
62  Jacob McNamara (15-16)

Most Games Played
106  Dan O'Hara (03-07)
105  Blake Lougheed (01-05)
100  Cam Brieden (01-05)
99   Bobby Carlson  (98-02)
98   Mike Eickhoff (97-01)
96   Pat Hogan  (97-01)
92   Zach Schwandt (10-14)